076-5650550 info@safegroup.nl

Ambulant

Het ambulante team van Safegroup bestaat uit hulpverleners die hulp bieden aan huis. Het doel van de hulpverlening is het blijvend stoppen van geweld bij gezinssystemen in afhankelijkheidsrelaties.

ambulante woonbegeleiding SMO Breda

Ambulante hulpverlening

Samen onderzoeken we wat er nodig is om een veilige situatie voor onze cliënten te creëren en te zorgen dat het geweld stopt.

In de hulpverlening richten we ons op het creëren van veiligheid en het waarborgen van een veilige toekomst. We starten gesprekken over hoe huiselijk geweld werkt, hoe dit kan stoppen en hoe de gedragspatronen kunnen veranderen die het geweld in stand houden.

Hulpverlening kinderen

Voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, bieden we gespecialiseerde ondersteuning met de focus op veiligheid en welzijn. Onze hulpverleners passen zich aan aan de belevingswereld van het kind en bieden individuele begeleiding, begeleide omgang en oudergesprekken om het contact tussen kind en ouder te herstellen en ouders te ondersteunen bij het ouderschap na huiselijk geweld.

Aware

Aware is een discreet alarmeringssysteem voor noodgevallen bij huiselijk geweld. Bij acuut fysiek gevaar wordt de politie onmiddellijk gealarmeerd om hulp te bieden. Dit wordt ondersteund door professionele begeleiding om de veiligheid van de betrokken persoon te waarborgen.

Cursus ‘HET IS GENOEG’

Deze cursus is geschikt voor elke vrouw die geweldservaringen heeft meegemaakt. “Het is genoeg!” is een gespreksgroep waarin vrouwen met elkaar en de begeleider(s) praten over hun ervaringen met geweld. Het biedt vrouwen de kans om uit hun isolement te komen. Ze vinden herkenning en erkenning, krijgen achtergrond-informatie over geweld en leren nieuw gedrag aan.

Hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 Sluit deze website