076-5650550 info@safegroup.nl

Opvang

De opvanglocaties van Safegroup in Dordrecht en Breda vormen een veilige haven voor vrouwen (met of zonder kinderen) die zich in een onveilige thuissituatie bevinden. Tijdens het verblijf bieden we begeleiding op maat. Zo werken we samen aan een hoopvolle en veilige toekomst.

Opvang Safegroup header

Opvang

Bij (acute) nood biedt Safegroup opvang aan vrouwen, met of zonder kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden.

Binnen de opvang worden vrouwen met eventuele kinderen kortdurend 24-7 geplaatst bij wie de veiligheid (acuut) in gevaar is. 

Begeleiding gezinssystemen

Elk gezinssysteem krijgt systeemgerichte ondersteuning van ons toegewijde team van professionals. Voor kinderen voorzien we een speciale hulpverlener die zich richt op het herstellen en bevorderen van hun veiligheid en ontwikkeling. Deze professional begeleidt ook de ouders bij het ouderschap na huiselijk geweld.

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van het gezinssysteem. Daarom faciliteren we het herstel van het contact tussen vader en kind, stellen we omgangsregelingen op en bieden we begeleiding hierbij.

Hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 Sluit deze website