Hulp nodig?  Bel Veilig Thuis: 0800-2000  (gratis en 24/7 bereikbaar)
Sluit deze website
 

Gemeente Breda neemt cliëntendossiers Stichting Juzt over

3 augustus 2020

In verband met het opheffen van jeugdzorginstelling Stichting Juzt per 1 september 2020, worden de cliëntendossiers vanaf die datum beheerd door de gemeente Breda.

Het betreft de dossiers van de cliënten die in het verleden jeugdzorg hebben ontvangen van Juzt en zijn rechtsvoorgangers. De cliëntendossiers worden volgens de geldende wetgeving 20 jaar bewaard. De cliëntendossiers van Moederheil/Valkenhorst worden niet door de gemeente overgenomen; die worden door Fiom bewaard.

Conform de AVG-richtlijnen zijn de recente gegevens van cliënten die per 1 april 2020 in zorg waren, overgedragen aan de nieuwe zorgaanbieders. Iedereen die vanaf heden een verzoek tot inzage of vernietiging van zijn/haar dossier wil indienen, kan dat verzoek richten tot de gemeente Breda.

De gemeente zal – vanwege de overgangssituatie – dit verzoek na 1 september 2020 in behandeling nemen. Een beroepsbeoefenaar behandelt het verzoek. Een verzoek tot inzage of vernietiging van uw cliëntendossier kunt u indienen bij de gemeente Breda via https://www.breda.nl/clientdossier-juzt

 


De cliëntendossiers van Moederheil/Valkenhorst zijn op te vragen bij Fiom, via

https://fiom.nl/afstammingsvragen/afstandsmoeders/afstandsdossier-dossierinzage