076-5650550 info@safegroup.nl

Met het vaststellen van de begroting 2024 komt geld beschikbaar voor de tweede en derde fase van de renovatie van vrouwenopvang Safegroup in Breda. De renovatie heeft vanaf 2024 nog een looptijd van drie jaar. De gemeenteraad van Breda heeft besloten om 5,6 miljoen euro (in 2024 € 1,6 miljoen, in 2025 € 2,6 miljoen en in 2026 € 1,4 miljoen) beschikbaar te stellen die nodig is bovenop de 1,1 miljoen die nog in de reserve van de vrouwenopvang zit.

Wethouder Boaz Adank: “De vrouwen die noodgedwongen in de vrouwenopvang terecht komen moeten daar een goede begeleiding en een prettig leefklimaat hebben, dat vind ik heel belangrijk. Zeker als je je beseft dat 80% van de vrouwen die in een opvang verblijft getraumatiseerd is en gebaat is bij ruimte, privacy en rust. De woonvorm in de huidige situatie sloot daar niet op aan. De renovatie van de vrouwenopvang is daarom ook noodzakelijk en was ook al een tijd punt van aandacht. Ik ben blij dat er nu ook daadwerkelijk geld is vrijgemaakt om te starten met de tweede fase.”

Renovatie van de huidige vrouwenopvang

Het vrijgemaakte budget voor de renovatie van de vrouwenopvang aan de Assemburgstraat in Breda is hard nodig. De locatie kampt met achterstallig onderhoud. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de groepsverblijven die in een groot gedeelte van de opvang nog aanwezig zijn, een achterhaalde en zelfs ongewenste vorm van wonen is voor de vrouwen die worden opgevangen. Met name dit gedeelte wordt aangepakt in de tweede fase van de renovatie. In samenwerking met diverse partijen wordt onderzocht of het haalbaar is om de huidige groepsverblijven om te bouwen tot ruim opgezette zelfstandige woonunits. In fase 3 staat de renovatie van de centrale ruimtes, de kindvoorzieningen en de tuin centraal. Fase 1 is op dit moment al in uitvoering en betreft de renovatie van de 15 zelfstandige woonunits, de kantoren op de eerste verdieping, de spreekkamers en de ontvangstbalie en wachtruimte.

Judith Kuypers, Directeur-Bestuurder Safegroup: “Het gesprek over de renovatie van de Safegroup wordt al enkele jaren gevoerd. Het is van cruciaal belang om financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze verbouwing. Hierdoor kunnen we opnieuw voldoen aan de behoefte van een eigentijdse en volwaardige vrouwenopvang, waar zowel vrouwen als kinderen de mogelijkheid krijgen voor een succesvol en voorspoedig herstel.”

Belang van vrouwenopvang

Safegroup speelt een cruciale rol in het ondersteunen van gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die te maken hebben met huiselijk geweld. Met ambulante zorg aan huis en twee opvanglocaties biedt Safegoup 24/7 een veilige haven voor vrouwen, met hun kinderen, die tijdelijk een vangnet nodig hebben in een noodsituatie van huiselijk geweld. Zowel bij de ambulante zorg als in de opvang zijn veiligheid, systeemgericht werken en een krachtgerichte aanpak de belangrijkste uitgangspunten.

Gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben, kunnen contact opnemen met Veilig Thuis West-Brabant. In situaties van acute onveiligheid of geweld kan de politie gezinnen direct doorverwijzen naar Safegroup. Gedurende de nacht kan de crisisdienst van CMW (maatschappelijk werk) eveneens deze doorverwijzing verzorgen. Meldingen van huiselijk geweld zijn ook mogelijk via instanties zoals het CJG, Wijzijn Traverse, en jeugdbescherming.

In geval van huiselijk geweld, bel gratis 24/7 met Veilig Thuis via 0800-2000.

Gerelateerd

Nieuwsberichten

Inzamelingsactie Ladies’ Circle voor Safegroup

Inzamelingsactie Ladies’ Circle voor Safegroup

In de aanloop naar de Bingo-Night van de Ladies’ Circle 64 de Baronessen is Safegroup door de leden benaderd om meer te vertellen over onze organisatie, cliënten en werkwijze. Omdat de Ladies’ Circle zich verbonden voelt met onze cliënten, besluit zij Safegroup te...

Lees meer
Renovatie 15 appartementen bij Safegroup Breda

Renovatie 15 appartementen bij Safegroup Breda

Dinsdag 4 april was de officiële aftrap van een unieke samenwerking. Dinsdag 4 april was de officiële aftrap van een unieke samenwerking met R-ffect, Van Dijk Made, De Kok Bouwgroep, Safegroup, OCS+ Een mooi moment om even stil te staan bij dit unieke bouwproject, dat...

Lees meer
Hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 Sluit deze website