Hulp nodig?  Bel Veilig Thuis: 0800-2000  (gratis en 24/7 bereikbaar)

 

 

 

Over Safegroup

Aware

Aware is een mobiele noodknop en wordt ingezet bij hoog risico en complexe stalkingszaken. Naast het vergroten van vertrouwen bij het slachtoffer - en daarmee de aangiftebereidheid en samenwerking - biedt Aware politie en justitie ook meer handelingsmogelijkheden en verhoogt het de pakkans.

Pedagogische hulpverlening

Er wordt ook intensievere specialistische hulpverlening geboden aan kinderen die opgroeien in een omgeving met huiselijk geweld. De hulpverlening is erop gericht om veiligheid en herstel te bevorderen. Pedagogische hulpverlening kan zowel ambulant als in de crisisopvang plaatsvinden. 

Ambulante teams (volwassenen)

De ambulante teams van Safegroup bieden professionele begeleiding aan een gezin in de thuissituatie of vervangende thuissituatie die te maken hebben met huiselijk geweld. De prioriteit ligt bij veiligheid en het stoppen van geweld.