076-5650550 info@safegroup.nl

Over Safegroup

Safegroup is een organisatie die begeleiding biedt aan cliënten en hun (gezins)systemen die te maken hebben met acute en/of structurele onveiligheid.

Ons doel is om een veilige toekomst te creëren in nauwe samenwerking met het gezin, ondersteunende netwerken en reeds betrokken hulpverleningsinstanties.

SMO Breda

Waar staat Safegroup voor?

Visie

We zorgen dat onze cliënten en direct betrokkenen weer regie op hun eigen leven kunnen voeren.

Missie

Safegroup heeft de ambitie om geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam te stoppen. Dat doet Safegroup, als onderdeel van een netwerk, door het bieden van veilige opvang, begeleiding en nazorg waarbij systeemgericht-, traumasensitief en gendersensitief werken centraal staan.

Wat wij doen?

We richten ons op slachtoffers van huiselijk geweld in West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken krijgen. Wij bieden hen op een veilige manier opvang en begeleiding en nazorg.

We werken als onderdeel van een netwerk met partners op het gebied van zorg en veiligheid in de regio. Onze hulp is gericht is op de onderliggende risicofactoren die het geweld en de onveiligheid in het systeem in stand houden.

Onderscheidende expertise van Safegroup is het ‘veiligheidsdenken’. Als het veilig kan, zetten we onze hulp en expertise ambulant in en ondersteunen we onze cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving en netwerk. Als de veiligheid in de eigen omgeving niet geborgd kan worden bieden wij onze hulp in onze opvang.

Onze kernwaarden

Cliëntenraad

De cliëntenraad, voor cliënten door cliënten

Binnen Safegroup is een cliëntenraad actief. De cliëntenraad bekijkt de organisatie door de ogen van een cliënt en behartigt daarmee de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Safegroup. Op deze manier wordt invloed uitgeoefend op de organisatie en de uitvoering van de hulp- en dienstverlening aan cliënten. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten en vormt een spreekbuis voor cliënten op alle leefgebieden. De raad is een volwaardig gesprekspartner van de directeur-bestuurder en heeft regelmatig overleg in het kader van medezeggenschap.

Jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

Jaarrekening

jaarrekening

jaarrekening

Pers en media

Persverzoeken

Voor persverzoeken en persberichten kunnen journalisten contact opnemen met de communicatieafdeling via 076-5645050 of communicatie@safegroup.nl.

Privacy

Om de privacy van onze cliënten te waarborgen, verstrekken we geen informatie over individuele situaties.

ANBI vermelding Safegroup

Safegroup heeft een ANBI status. Voor meer informatie, neem contact op met Henk Staadegaard, Directeur Bedrijfsvoering via h.staadegaard@smobreda.nl.

Doelstellingen Stichting Vrouwenopvang Safegroup

  • Het bieden van opvang, begeleiding (expertise) en behandeling alsmede het realiseren van overige activiteiten welke met name zijn gericht op het borgen van de veiligheid en het herstel van vrouwen en kinderen alsmede de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen en alles wat met genoemde doelomschrijving rechtstreeks of zijdelings verband kan houden of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • Het activeren van de genoemde doelgroep om de eigen kracht in te zetten bij het herstellen van de balans en het waar mogelijk doorbreken van intergenerationele problematiek;
  • Het waar nodig begeleiding bieden aan kind en pleger en het hierbij betrekken van het sociaal netwerk.

Raad van Bestuur

Mevrouw J.W.M. Kuypers,
directeur-bestuurder

Judith Kuypers Directeur-Bestuurder SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup 

Management

Mevrouw C. Ermans
De heer A. van der Avert

Beloningsbeleid
Conform CAO Sociaal Werk en CAO Jeugd.

Stichting Vrouwenopvang Safegroup
KvK nummer: 77274938
Fiscaal nummer: 8609.56.064

ISO-certificering

Safegroup beschikt over een ISO certificaat.

Raad van Toezicht

Mevrouw G.J.E. Graumans, voorzitter
De heer A.J. Mante, vicevoorzitter
De heer E. van den Einden
De heer U.J. Possel
Mevrouw J.A.M. Vonk

Bekijk hier de toezichtvisie.
Bekijk hier de zelfevaluatie.

Ondersteuning Raad van Toezicht
Mevrouw M.M. Geurts
076-5645050
bestuurssecretariaat@smobreda.nl

Safegroup is een zelfstandige stichting en valt onder eenheid van bestuur en toezicht met Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda e.o. en STEMO (vastgoed).

Contact

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze dienstverlening?
Neem hier contact met ons op.

Safegroup regio West-Brabant

Assumburgstraat 1
4834 KP  Breda
076-5650550
info@safegroup.nl

Safegroup regio Zuid-Holland Zuid

Maarten Harpertsz Trompweg 235
3317 NE  Dordrecht
078-6139935
info@safegroup.nl

Hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 Sluit deze website